top of page

Quantum Healing Hypnosis is een hypnose techniek, ontwikkeld door Dolores Cannon in haar 45 jarige carrière als regressie therapeut. Zij werkte met duizenden cliënten over de hele wereld. Door haar techniek verkreeg Dolores informatie van cliënten die zij gebruikte in haar boeken, live talks en haar cursussen, maar ook stelde het haar in staat om een aantal cliënten onmiddellijke healing van enkele fysieke ziektes te laten ervaren.

De techniek houdt in dat de cliënt in een staat van trance wordt gebracht (somnambulistische staat), door visualisatie. In deze staat bevind je je normaal maar twee keer per dag: het moment vlak voordat je wakker wordt en het moment vlak voordat je in slaap valt.

In het verleden hebben hypnotiseurs nauwelijks onderzoek gedaan naar patiënten die zich in deze toestand bevonden vanwege de vreemde en vaak onverklaarbare resultaten die werden genoteerd.

Dolores’ nieuwsgierigheid en interesse heeft haar gestimuleerd om met mensen in deze somnambulistische staat te werken. Dit heeft ertoe geleid dat zij ontdekte dat het mogelijk is om toegang te krijgen tot eventuele andere levens. 

Het onderzoek dat zij verrichtte met cliënten die in deze staat verkeerden, heeft er ook voor gezorgd dat Dolores ontdekte dat elk mens een deel heeft waarin zich oneindige kennis en kracht bevinden waarmee de cliënt contact kan maken en kan communiceren. Dolores ontdekte dat dit deel van onszelf altijd aanwezig is en dat het zich bevindt net onder de oppervlakte van het bewuste deel van ons verstand. Daarom heeft ze het het onderbewuste (het Totale Zelf) genoemd.

Dit Totale Zelf geeft haar en andere therapeuten die door haar zijn opgeleid en deze techniek ook toepassen, toegang tot andere levens en leidt tot genezing wanneer dat nodig en mogelijk is. 

Tijdens haar 45-jarige loopbaan is haar techniek succesvol gebleken bij duizenden mensen over de hele wereld, ongeacht hun leeftijd, geslacht, karakter, lichamelijke klachten, religieuze overtuiging of culturele achtergrond.

Wat is regressie naar een ander leven?

Regressie naar een ander leven houdt in dat de cliënt wordt teruggevoerd naar en begeleid door een ander leven. Het Totale Zelf kiest welk ander leven de cliënt te zien krijgt en de cliënt wordt door de QHHT-therapeut door dat leven gegidst. Het andere leven dat het Totale Zelf kiest, is altijd belangrijk en relevant voor het huidige leven en het is niet ongebruikelijk dat iemand meerdere andere levens te zien krijgt tijdens de sessie. 

De QHHT-therapeut gidst de cliënt door een ander leven door het stellen van een aantal vragen waarmee kan worden bepaald over welke periode het gaat en in welke sociale omgeving het leven zich afspeelde.

Het onderbewuste waarmee cliënten in contact komen via QHHT gaat verder dan het onderbewuste zoals wordt gebruikt door psychologen en conventionele medische beroepsbeoefenaren. In haar beginperiode als hypnotherapeut kwam Dolores er achter dat met de unieke techniek die zij gebruikt om in hypnose te gaan, zij in contact kwam en kon communiceren met het onderbewuste (het Totale Zelf), een deel dat ver voorbij het niveau van het bewustzijn reikte.

Het ‘onderbewuste’ is een toepasselijke term in het werk van Dolores. Zowel religieuze als spirituele leraren hebben in de loop der geschiedenis geprobeerd dit grotere deel van onszelf te identificeren en er een naam aan te geven, zoals het Totale Zelf, de Algeest, het Christusbewustzijn, hoger bewustzijn, de Universele geest of de eenheid.

Het Totale Zelf heeft Dolores meerdere keren gezegd dat het er niet toe doet hoe het genoemd wordt. Het is er gewoon en wil werken met iedereen die een zuiver hart en goede bedoelingen heeft.

Kenmerken van het Totale Zelf

Als de communicatie met het Totale Zelf eenmaal tot stand is gekomen en het aanwezig is, kan er een reeks fascinerende veranderingen optreden, zowel bij de cliënt als de omgeving. Zo neemt de energie in de ruimte vaak enorm toe. Het kan ervaren worden als een gevoel van kracht en intense liefde.

Het Totale Zelf weet alles wat er te weten valt over iemand en over het leven dat de persoon leidt. Eén van de eerste dingen die de QHHT-therapeut doet, is aan het Totale Zelf de vragen van de cliënt stellen. Het verkrijgen van deze informatie is voor de cliënt van cruciaal belang voor het genezingsaspect van de therapie, omdat deze informatie troost en steun geeft en leidt tot een groter begrip op veel gebieden in zijn of haar leven.

Het Totale Zelf zal alleen informatie geven aan de cliënt die op dat moment geschikt is en waar de cliënt profijt van heeft.

De verklaring die van het Totale Zelf komt over waarom wij ziek zijn, zal zeer waarschijnlijk het geloof dat veel mensen in onze huidige medische en wetenschappelijke paradigma´s hebben op de proef stellen. We maken momenteel grote veranderingen en overgangen door en veel mensen voegen nieuwe ideeën en concepten toe aan wat zij geloven, doordat ze kennis nemen van alternatieve informatie die door de heersende wetenschap afgedaan of genegeerd wordt. Veel kennis die lang voor waar werd aangenomen, begint af te brokkelen en wordt langzaam vervangen door ideeën en concepten die niet langer onderdrukt kunnen worden als gevolg van het internet en bliksemsnelle, wereldwijde communicatie.

Om het Totale Zelf en het betreffende onderdeel van de QHHT-techniek te kunnen begrijpen, zal men zijn geest moeten openstellen. Het is aanvankelijk een grote uitdaging om dit concept zelfs maar in overweging te nemen en sommigen zullen het in eerste instantie afwijzen als zijnde onlogisch of irrationeel.

De enorme vooruitgang die de afgelopen decennia geboekt is op het gebied van de kwantumfysica heeft geleid tot een lawine van bewijs voor het idee dat de belangrijkste gedachten die wij hebben de realiteit die wij ervaren, bepalen. Er bestaat inmiddels een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat gedachten een direct, meetbaar effect hebben op materie.

Dit kan gemakkelijk begrepen worden als men bedenkt dat alle materie slechts energie is die met verschillende frequenties vibreert. Een gedachte is de projectie van energie en wij zijn geëvolueerd tot het punt waarop we bewuste controle hebben over onze gedachte. De gesproken woorden ‘ik hou van je’ of ‘ik haat je’ zijn fysieke projecties van gedachtenenergie. Denk nu eens na over wat voor effect deze zinnen hebben op de fysieke lichamen van de mensen tegen wie je deze woorden zegt.

Healing

Het Totale Zelf maakt de aard en oorzaak van elk lichamelijk probleem in het lichaam aan de QHHT-therapeut kenbaar, of het nu om een probleem uit het huidige leven of uit een ander leven gaat. Dan wordt aan het Totale Zelf gevraagd of het mogelijk is dat het probleem genezen wordt, en als dat zo is, wordt dat direct gedaan, zonder medicijnen, operatie of pijn. Het is vaak al genoeg om alleen maar te begrijpen waarom men een bepaalde ziekte heeft of een bepaalde emotie ervaart om dit door het Totale Zelf te laten wegnemen.

In de loop van haar carrière heeft Dolores sessies geleid waar bij cliënten een mate van genezing plaatsvond die zelfs voor haar moeilijk te begrijpen was. Ze leerde haar techniek al tien jaar lang aan studenten over de gehele wereld die haar vervolgens schreven over soortgelijke wonderlijke gebeurtenissen in sessies die zij hebben gegeven.

Er bestaan geen garanties, maar dit zijn een aantal van de opmerkelijke resultaten die Dolores en haar QHHT-therapeuten met cliënten hebben behaald:

 • Allerlei typen kanker in allerlei stadia zijn genezen;
 • Kraakbeen in gewrichten groeide aan;
 • Aids werd genezen en verdween uit het lichaam;
 • Hart- en vaatziekten werden genezen en een operatie was niet meer nodig;
 • Beschadigde levers herstelden zich en functioneerden weer volledig normaal;
 • Beschadigd nierweefsel herstelde zich volledig;
 • Open wonden genazen zonder littekenweefsel achter te laten;
 • De achterliggende oorzaak van migraine werd duidelijk gemaakt en weggenomen;
 • Het gezichtsvermogen werd hersteld waarbij cliënten geen corrigerende bril of lenzen meer nodig hadden;
 • Diabetes werd genezen en de oorzaak ervan werd duidelijk gemaakt;
 • Darmproblemen werden opgelost;
 • Mensen werden bevrijd van pijn in de onderrug of ter hoogte van het middel;
 • Nek- en schouderpijn verdwenen;
 • Problemen die samenhangen met de longen werden genezen;
 • Huidproblemen genazen.

Gezegd moet worden dat genezing alleen mogelijk is als een cliënt ook daadwerkelijk genezen wil worden en als dit de doeleinden van dit leven niet in de weg staat. We zijn onsterfelijke zielen die op aarde geïncarneerd zijn om specifieke persoonlijke ervaringen op te doen.

Het Totale Zelf van een blinde zou diens blindheid niet genezen als dit een van de belangrijkste aspecten zou zijn die deze cliënt in dit leven moet ervaren. Het zal ook geen lichamelijk probleem genezen dat iemand over zichzelf heeft afgeroepen door slecht voor zijn lichaam te zorgen als hij niet eerst de les heeft geleerd dat hij van zijn lichaam moet houden en het moet respecteren. Het Totale Zelf gaat heel letterlijk te werk.

Op YouTube zijn er verschillende interessante lezingen en interviews te zien van Dolores.

Dolores Cannon beschrijft het belang van de boodschappen die je onderbewustzijn brengt. De meeste mensen herkennen deze niet, maar alles gebeurt met een reden.

Dino Sarac - de Hack van de matrix

bottom of page