top of page

De Natuurlijke Essentie

In de jaren 80 van de vorige eeuw ontdekte Dr. Hamer 'hoe' en 'waarom' ziektes ontstaan. Deze ontdekking beschrijft de werking van de 5 biologische natuurwetten.

Dr. Hamer zag dat ziekte geen toeval, een fout of defect is of gewoon 'domme' pech, maar dat het zinvolle biologische programma's zijn van Moeder Natuur om ons in leven te houden.

Hij ontdekte hoe de biologie van ons lichaam wordt beïnvloed door onze psyche en hoe onze hersenen daarin een belangrijke rol spelen. 

Deze 5 biologische natuurwetten zijn wetmatigheden die al duizenden of miljoenen jaren bestaan. Zij gelden voor alles wat op Aarde leeft. 

De Natuurlijke Wetten zijn wetmatigheden net zoals zwaartekracht een wetmatigheid is, of net zoals een baby die geboren is vanuit een zaadcel en een eicel een wetmatigheid is. Je hoeft er dus niet in te geloven. Het werkt bij iedereen op dezelfde manier. 

Dr. Hamer heeft in zijn leven ruim 50.000 patiënten bestudeerd, bekeken en onderzocht. Bij allemaal, geen enkele uitgezonderd, klopten deze Biologische Natuurwetten volledig. Gelukkig ontdekken wereldwijd steeds meer mensen deze revolutionaire informatie en wordt het meer en meer toegepast. Helaas is de reguliere geneeskunde hier niet of nauwelijks van op de hoogte. Dr. Hamer heeft zijn ontdekking toentertijd wel geprobeerd onder de aandacht te brengen van de medische wereld maar is alleen maar op tegenstand gestuit.

Dr. Hamer was de eerste in de hele medische geschiedenis die de mens in zijn totaliteit heeft bestudeerd. Hij heeft bewijsbare handvatten gegeven in hoe ziekteprocessen verlopen van begin tot eind. Hij bewijst tevens dat een ziekte ontstaat met een INTELLIGENT, ZINVOL EN LOGISCH doel.

Kennis over de 5 biologische natuurwetten zorgt voor:

- Begrip hoe ziektes werkelijk ontstaan. De angst voor ziekte zal hierdoor sterk verminderen of worden weggenomen.

- Het kunnen beïnvloeden van je ziekteproces omdat je kennis hebt van de verschillende fases en kennis van de reden waarom het proces is opgestart.

- Het inzicht dat bacteriën en virussen een prachtige rol spelen in het herstel van ziektes.

- Perceptieverandering en als gevolg daarvan, bewustzijnsverandering.

- Weer (meer) vertrouwen te hebben in je lichaam.

- Het veranderen of verdwijnen van overtuigingen.

Priscilla heeft hierin intensieve trainingen gevolgd en gebruikt deze informatie tevens in haar hypnose sessies. Het geeft haar nog meer inzichten en handvatten om de cliënt zoveel mogelijk te informeren en te ondersteunen tijdens de sessies.

Priscilla heeft in het verleden lezingen , introductiedagen en weekprogramma's gegeven waarin de 5 biologische natuurwetten centraal stonden. 

'Kanker en andere ziektes verliezen hun angstaanjagende schijn. Het zijn bewezen biologische, zinvolle, veelbetekenende en controleerbare veranderings- speciaalprogramma's. Het hoort bij de aangeboren bekwaamheid van ons lichaam, bewezen op drie verschillende niveau's'.   

- Dr. Hamer -

' De mensen sterven niet aan kanker, maar aan hun angst en uitputting'.

- Dr. Hamer -

bottom of page